קורס מורי דרך מוסמכים 

בפיקוח וברישוי משרד התיירות
600 שעות הוראה 83 ימי סיור

מטרות התכנית:

להכשיר מורי דרך להדרכת תיירים הבאים לישראל ולקבוצות של ישראלים, המטיילים בארץ

להקנות למורה הדרך ידע בהכרת ארץ ישראל בתחומי הארכיאולוגיה, היסטוריה, דתות, חי, צומח, גיאוגרפיה, אומנות, ארכיטקטורה ואקטואליה.

להקנות מיומנויות מקצועיות להדרכת קבוצות בהתאם לקהלי היעד השונים.

למי מיועדת התוכנית?

למעוניינים לעסוק בהדרכת ישראלים או תיירים בארץ

לאוהבי טיולים המבקשים להעשיר את הידע שלהם בנושאי ארץ ישראל

לבוגרי לימודים בנושא א"י, ארכיאולוגיה, היסטוריה, מקרא, גיאוגרפיה, גיאולוגיה.

יתרון לדוברי שפות זרות-אפשרות להדרכת תיירים

יתקבלו מועמדים בעלי: תעודת בגרות מלאה*, ידיעת השפה העברית, אזרח ישראל או תושב ישראל (בעל אשרה של תושב קבע או תושב ארעי), בעלי יכולת הבעה נאותה בעל פה, עמידה בהצלחה בשלבי המיון. בהתאם לדרישות משרד התיירות, בני 20 ומעלה.
המועמדים יידרשו להציג אישור רפואי המאשר את יכולת השתתפותם בסיורים.
*מועמדים מעל גיל 30, חסרי תעודת בגרות יצרפו למסמכי ההרשמה אישור על סיום 12 שנות לימוד או ציון מבחן פסיכומטרי מעל 550. תעודות מחו"ל מחייבות הצגת אישור השכלה ממשרד החינוך
תכנית הלימודים תכלול לפחות 600 שעות ו- 83 ימי סיור לימודיים להכרת הארץ. ימי הסיור אינם רצופים ומתקיימים ביום קבוע בכל שבוע של הלימודים. מתקיימים גם סיורים בני יומיים, שלושה וארבעה.
הדרכה ביבליוגרפית, הכנה לסיורים לפי אזורים ונושאים.

גיאוגרפיה ואקלים: מפות לשימוש מורה הדרך. גיאוגרפיה   ואקלים של ארץ ישראל

גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה: יסודות בגיאולוגיה ובגיאומורפולוגיה. צורות נוף עיקריות והתהוותן.

בוטניקה ופאוניסטיקה: הצומח והחי בארץ ישראל

דתות ומיעוטים: יהדות, נצרות, איסלאם, מיעוטים בישראל

ארכיאולוגיה: מבוא לארכיאולוגיה ופרה-היסטוריה, ארכיאולוגיה מקראית, ארכיאולוגיה קלאסית, ארכיאולוגיה מוסלמית קדומה וימי ביניימית.

אמנות וארכיטקטורה: מבוא לאמנות  ולארכיטקטורה, אמנות וארכיטקטורה נצרות ומוסלמית, ארכיטקטורה בא"י החל מהמאה ה- 19.

היסטוריה של א"י לתקופותיה: תקופת המקרא, תקופת בית שני, התקופה הרומית והתקופה הביזנטית, התקופה הערבית הקדומה, התקופה הצלבנית והאיובית, התקופה הממלוכית והתקופה העותומנית, העת החדשה עד זמננו (1799-2007).

מדינת ישראל ואקטואליה: משטר מדינת ישראל, חברה, התיישבות, חקלאות, מים, תולדות הסכסוך הערבי- ישראלי ותהליך השלום, מתודיקה של הדרכה, טיפולוגיה של התיירות הנכנסת לישראל והתיירות הישראלית, השואה והיבטיה.

כלים ועזרים להדרכה: התנסות בהדרכה, ניהול וארגון סיור, מתודיקה של הדרכה לפי קהלי יעד ונושאים, סדנאות בהנהגה ובהפעלת קבוצה, נימוסים והליכות, בטחון ובטיחות, מורה הדרך והקשר עם גורמי התיירות, קורס עזרה ראשונה, הדרכה בחיפוש ביבליוגרפיה באינטרנט.

83  ימי סיור: סיורים אזוריים וסיורים נושאיים.

למידה ותרגול בבניית מסלולים

ניקוד אקדמי: בוגרי קורס  מורי דרך  יוכלו ליהנות מהכרה עד 30 נקודות זכות לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה בחוגים: גיאוגרפיה, לימודי א"י, היסטוריה כללית וארכיאולוגיה

בכפוף לתנאי הקבלה של האוניברסיטה וכנגד מילוי חובות אקדמיות שייקבעו ע"י החוג.

לבוגרי התכנית יוצע מסלול ישיר להשלמת התואר הראשון בחוגים לגיאוגרפיה וארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה.

לעומדים בדרישות התכנית, השתתפות באופן סדיר בלימודים ובסיורים לרבות עמידה בבחינות, הגשת תרגילים ועבודות, תוענק תעודת "בוגר קורס מורי דרך מוסמכים" מטעם ביה"ס הארצי לתיירות בישראל בניהול אוניברסיטת חיפה.
ימי סיור, חומר עזר, כניסה לאתרים, לינה וארוחת בוקר- בסיורים בני יותר מיום אחד.דמי ההרשמה בסך 350 ₪ אינם כלולים בשכר הלימוד.

שכר הלימוד  הינו 25,900 ש"ח ניתן לשלם עד 18 תשלומים ללא ריבית

ידוע מראש למתקבלים לתוכנית שכל הפסקת לימודים אינה מזכה בהחזר שכ"ל כלשהו.

רישוי משרד התיירות:

רישיון מורה דרך ארצי מטעם משרד התיירות יינתן למי שמילא אחר התנאים הבאים:

בוגר בית הספר לתיירות

קיבל אישור העדר רישום פלילי ממשטרת ישראל (טופס 3019)

עמד בהצלחה בבחינות הסיום הממשלתיות (בכתב ובע"פ)

תלמיד שמלאו לו  21   שנה

קורסים נוספים

מועדי פתיחת קורסים

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם משרדי בית הספר לתיירות:

שלוחת תל אביב: 03-6055108
דוא"ל:
tel-aviv@tayarut-school.co.il

שלוחת חיפה: 04-8240366
דוא"ל:
haifa@tayarut-school.co.il

שלוחת ירושלים: 02-6796579
דוא"ל: jerusalem@tayarut-school.co.il