מידעהצהרת נגישות
תצוגת צבעים באתר(* פועל בדפדפנים מתקדמים מסוג Chrome ו- Firefox)תצוגה רגילהמותאם לעיוורי צבעיםמותאם לכבדי ראייה
סגירה

הקדמת טיסה - על מי מוטלת חובת ההודעה ללקוח? ומה חושב על כך בית המשפט?

אני מבקש לדווח לכם על פסק דין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות, על ידי  כב' השופטת ד"ר איריס סורוקר, אשר האיר את סוגיית האחריות למסירת מידע בנוגע לשינוי במועד הטיסה, ובמקרה זה על הקדמתה.

נקדים ונציין כי בית המשפט הטיל במקרה זה על סוכנות הנסיעות לשלם ללקוחות פיצוי על הנזק שנגרם להם עקב החמצת הטיסה, וזאת מהטעם שסוכנות הנסיעות, לה נמסר על הקדמת הטיסה על ידי חברת התעופה, נמנעה מלהגיב, ולא הודיעה לחברת התעופה כי אין ביכולתה לאתר את הלקוח.

עוד ראוי לציין כי בית המשפט ראה אמנם את חברת התעופה כמי שאחראית על מסירת המידע על השינוי במועד הטיסה, ואף קבע את גובה הפיצוי לנוסע, אך בסופו של דבר חייב את סוכנות הנסיעות לשפות את חברת התעופה בכל סכום הפיצוי.

להלן פרטי המקרה והשתלשלות שהביאה לפסק הדין

חברת התעופה נתבעה על ידי נוסע אשר החמיץ את טיסתו חזרה ארצה, עקב הקדמת הטיסה עליה לא נמסרה לו כל הודעה. חברת התעופה טענה להגנתה כי יצאה ידי חובתה בכך שהודיעה על הקדמת הטיסה לסוכן הנסיעות (צד ג'), ואילו סוכנות הנסיעות טענה, כי אמנם קיבלה את ההודעה, אך לא היה באפשרותה לאתר את הלקוח שהיה באותה עת בחו"ל. סוכנות הנסיעות לא עדכנה את חברת התעופה באשר לאי יכולתה לאתר את הנוסע.

קביעת בית המשפט: בית המשפט קבע בראשית דבריו כי חברת התעופה אינה יכולה לראות עצמה פטורה מאחריות בכך שהעבירה את המידע על הקדמת הטיסה לסוכנות הנסיעות.

וכך קובעת כבוד השופטת:

.. ראוי הוא שחברת התעופה תעשה פעולה של וידוא, אשר בגדרה תוודא כי הלקוח אמנם ער לשינוי. לכל הפחות, עליה לוודא מראש כי מצויים בידה הפרטים בדבר מקום הימצאותו של הלקוח בחו"ל וכי תוכל לאתרו, אם יהא בכך צורך.

…אני סבורה כי ככל שקיימת אחריות של סוכנות הנסיעות, אין בכך כדי לפטור את חברת התעופה מאחריותה הישירה ללקוח. ההתקשרות ברכישת כרטיסי טיסה היא התקשרות שנעשית בין הלקוח לחברת התעופה, וסוכן הנסיעות הוא רק אמצעי לצורך מימושה של התקשרות זו"
פסק הדין: כבוד השופטת הטילה לפיכך על חברת התעופה את האחריות על נזקיו של הנוסע ואף הטילה עליה לפצותו בסך של 1500 ₪ וכן לשלם הוצאותיו בגובה של 500 ₪.

ומדוע בכל זאת הושת הפיצוי במלואו על סוכנות הנסיעות? עצם מסירת המידע על ידי חברת התעופה לסוכנות הנסיעות העבירה, בעיני בית המשפט, את האחריות להעברת המידע ללקוח, מחברת התעופה לסוכנות הנסיעות. חוסר התגובה של סוכנות הנסיעות, הותירה את האחריות על כתפיה. כלומר, חוסר התגובה של סוכנות הנסיעות לא רק שלא פתרה אותה מאחריות, אלא ההפך.  סביר להניח שאם הייתה סוכנות הנסיעות מודיעה לחברת התעופה כי אינה יכולה לאתר את הלקוח, הייתה מסירה נטל זה מכתפיה, ומחזירה אותו לכתפי חברת התעופה, שם הוא שייך, גם בעיני בית מהמשפט.

מסקנות

בית המשפט, אינו חולק על אחריותה של חברת התעופה להודיע על שינויים בטיסה ללקוחותיה, אך בנסיבות מסוימות הוא יראה את האחריות כמי שמוטלת דווקא על סוכנות הנסיעות.

המסקנות המתבקשות מפסק דין זה, שאמנם אינו מחייב אך הוא יכול בהחלט לשמש קו מנחה לשופטים אחרים אשר עשויים להידרש לסוגיות דומות, הן כדלקמן:

במקרה שמתקבלת בקשה מחברת תעופה לאתר לקוח על מנת להודיע לו על שינוי במועד הטיסה, ובמיוחד כשהנוסע בחו"ל, יכול סוכן הנסיעות לשקול לנקוט, בין היתר, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, בכמה דרכים:

  • לאשר את קבלת ההודעה מחברת התעופה ולקבל על עצמו את האחריות לאתר את הלקוח בחו"ל ולהעביר אליו את המידע.

  • להעביר לחברת התעופה את פרטי הלקוח בחו"ל, באם נמצאים בידיו, ולציין ב-PNR שהסוכן אינו נוטל על עצמו את האחריות לאיתור הלקוח ומסירת המידע וכי אחריות זו נשארת באחריותה של חברת התעופה.

  • לציין ב-PNR כי אין בידי סוכן הנסיעות פרטים של הלקוח, וכי הסוכן אינו נוטל על עצמו את האחריות לאיתור הלקוח ומסירת המידע וכי אחריות זו נשארת באחריותה של חברת התעופה.

מובהר כי האמור באגרת זו מתייחס לפסק דין מסוים ואין לראות בדברים יעוץ משפטי וממילא אין להסתמך עליהם כייעוץ משפטי. לפני נקיטת פעולות ספציפיות יש לקבל יעוץ משפטי ספציפי.

מאת: יוסי פתאל