קורס מסלול ימי לימוד שעות תאריך פתיחה
סוכני נסיעות ערב

בוקר

שני ורביעי 18:00-21:15

9:00-16:00

28/05/18
מורי דרך אביב שני – יום סיור

שישי – עיוני

 שני – יום מלא

שישי – 8:00-14:00

25/05/18
מדריכי טיולים לחו"ל ערב רביעי 16:00-21:15 30/05/18
TOUR GUIDE Sunday

Tuesday

Sunday – full day tour

Tuesday – class

 

Tuesday 17:00-22:00 11/12/18

קורס מסלול ימי לימוד שעות לימוד תאריך פתיחה
מורי דרך אביב חמישי – סיור

שישי – עיוני

חמישי – יום שלם

שישי 8:00-14:00

מאי 18'
TOUR GUIDE Tuesday

Thursday

Tuesday – full day tour

Thursday – class

Thursday 13:00-20:30 22/02/18
סוכני נסיעות אביב (ערב)

 

שני וחמישי 17:30-20:45 23/05/18
מדריכי טיולים לחו"ל אביב (בוקר)

אביב (ערב)

שני

שני

9:00-16:00

16:00-21:00

30/04/18

30/04/18

מנהל מלונאי בכיר בוקר רביעי 9:00-17:00 14/03/18
הסבה להדרכת טיולים  9:00-17:00 11/02/18
הדרכת טיולים למערכת החינוך קיץ 10 שבועות רצוף 8:00-17:00 (שבוע מלא) 1/7/18

קורס מסלול ימי לימוד שעות לימוד תאריך פתיחה
סוכני נסיעות אביב שלישי וחמישי 17:00-20:00 15/05/18
מדריכי טיולים לחו"ל

אביב

 

ראשון

 

16:00-21:00

 

29/04/18

 

מורי דרך חורף שני – סיור

שישי

שני – יום מלא

שישי – 8:00-14:00

 

פברואר 2018