ישנם בתי ספר לתיירות שלוקחים אותך רחוק אוניברסיטת חיפה
 

ניר קינן

תואר ראשון בלימודי א"י ותואר שני בהיסטוריה ואנתרופולוגיה - מטעם אוניברסיטת חיפה.

מרצה במכון אבשלום, יד בן-צבי והחברה להגנת הטבע.

התמחויות: מיעוטים, היסטוריה של העת החדשה, הגליל.

 

 

ניתן למצוא פרטים נוספים על קורס מורי דרך  באתר בית ספר לתיירות

דרונט בניית אתרים