קורס מסלול ימי לימוד שעות תאריך פתיחה
סוכני נסיעות בוקר / ערב ב / ד 18-21 / 9-16 22/5/17
מורי דרך ערב ג סיור / ה 17 – 22 8/6/17
מדריכי טיולים לחו"ל ערב ד 16-21 7/6/17
TOUR GUIDE ערב ב סיור / ה 17-22:15 11/17

קורס מסלול ימי לימוד שעות לימוד תאריך פתיחה
מורי דרך ד סיור ו עיוני  

סיור יום מלא

ו 8-14 20/10/17
TOUR GUIDE א עיוני וב' סיור סיור יום מלא א 10-19 20/08/17
סוכני נסיעות בוקר

ערב

ג ה

ב ה

9-16

17:30-21

23.5.2017
25.5.2017
הדרכת טיולים במערכת החינוך בוקר מרוכז

בוקר מפוזר

ד ה

א-ה

8:30-17:30 29/3/17

2/7/17

מדריכי טיולים לחו"ל ערב ב 16-21 29/5/17
הנחיית טיולי אתגר יום ד  9-16 25/10/17

קורס מסלול ימים שעות תאריך פתיחה
סוכני נסיעות אביב  ג ה 17-20 16/5/17
מדריכי טיולים לחו"ל אביב א 18-21 7/5/17
הנחיית טיולי אתגר  אביב  ד  9-16  25/10
מורי דרך אביב ב ו ו 8-13:45

ב מלא

30/6/17